Croeso i Ysgol Beca

	
	

NI DDYLAI DDIM EICH RHWYSTRO!

Bwriad Ysgol Beca yw i gydweithio i sefydlu awyrgylch sbardunol, ysgogol, bywiog, cefnogol a thraddodiadol Gymreig sy’n annog pob unigolyn i gyrraedd ei lawn potensial yn addysgiadol, creadigol, corfforol ac emosiynol. Paratown bob unigolyn i fod yn ddinasyddion gwerthfawr o’r gymdeithas fodern a sicrhewn addysg o’r safon uchaf trwy brofiadau amrywiol er mwyn ehangu opsiynau bywyd pawb sydd yn rhan o gymuned yr ysgol. Arwyddair yr ysgol yw ‘Ni ddylai ddim eich rhwystro’.

CLICIWCH AR Y LINC ISOD ER MWYN CWBLHAU HOLIADUR AR SUT GALL YR YSGOL RHOI CYMORTH I CHI FEL RHIENI:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k99otKbYmutEkx9u8J6TSu9UNTlTNzhMVFBCQzk0OFZYQ0JaQVVYWVk1MC4u