Cwm Cerwyn

CROESO I DDOSBARTH CWM CERWYN!

Ni yw disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 a phlant hyna’r ysgol. Rydym yn plant chwilfrydig sydd yn mwynhau holl ardaloedd dysgu. Rydym yn mwynhau dysgu ac ymchwilio i bynciau a themau newydd ac un o’n hoff bynciau yw Gwyddoniaeth! Ni hefyd yn mwynhau datblygu ein sgiliau TGCh a gweithio ar gyfrifiaduron yn creu gwefanau a chodio. Rydym yn mwynhau dysgu tu fewn a thu allan i’r dosbarth yn ein sesiynau Gwener Gwyllt.

Athro ein dosbarth ydy Mr Batcup.

Gwybodaeth dosbarth pwysig:

  • Mae gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd ar Ddydd Gwener.
  • Mae angen cit ymarfer corff pob Dydd Mawrth.
  • Pob Dydd Gwener fe fydd angen wellies a dillad twym ar gyfer Gwener Gwyllt.

Welcome to Cwm Cerwyn!

We are year 3, 4, 5 and 6 pupils and the eldest children in the school. We’re an inquisitive bunch of pupils and enjoy all areas of learning. We enjoy learning and investigating new topics and one of our favourite subjects is Science! We also love developing our IT skills and enjoy working on computers creating websites and coding. We enjoy learning in the classroom and outside during our Gwener Gwyllt sessions.

Our class teacher is Mr Batcup.

Important class information:

  • Homework is due on Friday.
  • PE kit is needed every Tuesday.
  • Every Friday pupils need to bring wellies and warm clothes for Gwener Gwyllt.