Staff

Mr Mark Bowen

Pennaeth / Headteacher Ysgolion Beca a Bro Brynach
Mr Ben Batcup

Athro Dosbarth Cwm Cerwyn / Class Teacher
Athro gyda chyfrifoldeb dysgu / Teacher with TLR
Miss Georgina Phillips

Athrawes Dosbarth Carn Gyfrwy / Class Teacher
Mrs Alicia Williams

Cynorthwyydd Addysgu / Teaching Asisstant
Mrs Elinor Twose

Cynorthwyydd Addysgu / Teaching Assistant
Athrawes ymyrraeth / Intervention Teacher
Mrs Helen Bourton

Gofalwraig
Staff Clwb Brecwast
Mrs Joanne Williams-Parker

Cogydd / Cook